挪威福音宣教快讯NORME-nytt april 2015


NORME-nytt april 2015
Ps. Send nyhetsbrevet videre i din sammenheng!
I dette brevet kan du lese om følgende:
Ø Støtte til Nepal
Ø Påmelding til Link 2015
Ø Rapport fra forum med Jenkins
Ø En dag.
Ø Mika-nettverket
Ø Pris til Lausanne-bok.
Ø Frontiers sommerstevne

Bønn og penger til Nepal

Norsk misjon har i mange tiår vært engasjert i Nepal. Det har bidratt til en vital og voksende nepalesisk kirke som vi er takknemlig til Gud for. Både kristne og andre nepalere er nå rammet av en forferdelig tragedie. De trenger våre bønner og de trenger vår praktiske hjelp.
Normisjon og HimalPartner er to av NORMEs medlemsorganisasjoner som nå trår til med hjelp. Vi oppfordrer til å gi din skjerv. Du kan sette inn penger på Normisjons konto 15030213537 (merk «Jordskjelv i Nepal» eller på HimalPartners konto 30001547107 (merk «Jordskjelv i Nepal»). Se ellers www.normisjon.no eller www.himalpartner.no for mer informasjon.

Påmelding til Link snart klar

Programmet til Link mangler bare en liten spiker eller to. I løpet av et par uker åpner vi for påmelding og hele programmet åpenbares. Lederen av Lausannebevegelsen, Michael Oh, får mest plass. Temaet er «The Future of Global Mission». Vi skal altså se på hva fremtidens misjon vil bringe. Hva tenker Lausannebevegelsens leder? Hva tenker norske misjonsledere? Vi skal høre fra Rune Edvardsen, Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Stefan Gustavsson i tillegg til en gjeng unge misjonsledere.
Første kvelden skal handle mest om å elske sin fiende. Michael Oh ble som koreaner kalt av Gud til misjon blant japanerne, et folk han var opplært til å se på som sine fiender. Oh skal dele fra sin personlige forsoningsprosess. Vi skal også ha han med i en sofasamtale om å elske sin fiende sammen med Jamie Hilsden, kanadisk/israelsk lovsangsleder og Kjetil Klungland som opplevde at sin far ble drept under Nokasranet 2004.
Tidspunktet er 8.-9. september. Stedet er Fjellhaug skoler. Konferansen er Link 2015. Nettsiden er www.norme.no

Rapport fra forum med Jenkins

NORMEs Missiologiske forum gikk vellykket av stabelen på MF 23. mars. Mye folk glipp av mye sol, men fikk med seg to strålende foredrag av historieprofessor Philip Jenkins, med responser av god kvalitet fra Tormod Engelsviken, John Kaufmann, Jan Olav Henriksen og Ruth Skree.
Det er skrevet mye om forumet både i Korsets Seier, Vårt Land og Dagen, så innholdet trenger ikke refereres nøye her. Jeg vil likevel dra frem to ting som igjen.
Jenkins la en del vekt på det han mener er sammenhengen mellom lave fødselstall og sekularisering. Få barn fører til mer individualisering og mindre vekt på kollektive verdier. Religion får størst gjennomslagskraft når kollektive verdier fremheves. Det er et resonnement til ettertanke i en tid som trolig er verdens mest individualistiske noensinne.
Det andre punktet er at Jenkins er langt mindre overbevist om sekulariseringens kraft i Europa enn de fleste andre med begrunnede meninger om temaet som jeg har lest eller hørt. Han fremhever spesielt kristne innvandrere og migrantmenighetenes vekst, mens også kirkens fortsatt sterke nasjonale rolle i deler av Øst-Europa og den kristne kulturhistoriske tilknytning som fortsatt finnes, tross alt. Hva Jenkins tror om den «klassiske» hvite, vestlige europeers forhold til kristen tro fikk vi dessverre vite lite om.
Sett fra NORMEs perspektiv var det spennende å ha en såpass globalt kjent fagmann tilstede på vårt missiologiske forum. NORME ønsker å bidra til misjonsfaglig refleksjon på høyt nivå, og det lykkes vi med denne gangen.

Heder til «norsk» Lausannebok

Boken «The Lausanne Movement – A Range of Perspectives» er av tidsskriftet “International Bulletin of Missionary Research” trukket
frem som en av de femten beste missiologiske bøkene i 2014. Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle og Knud Jørgensen har både bidratt til- og redigert boken som ble utgitt med støtte fra NORME.
Vi gratulerer alle tre for fremragende arbeid og minner om at boken kan kjøpes for kroner 250 ved å kontakte undertegnede på post eller lastes ned gratis her: http://www.ocms.ac.uk/regnum/downloads/The_Lausanne_Movement-Final-WMF.pdf

En dag mot menneskehandel


Lørdag 1. august er dagen for å dra til Bislet stadion. Da samles tusenvis av kristne for å reise en felles stemme i kampen mot menneskehandel. Nesten 36 millioner mennesker lever i dag som slaver. Det skjer langt borte, men det skjer og i Norge. Mennesker blir gjort til en handelsvare. Vi trodde vi var ferdige med slike overgrep, men kampen fortsetter og som kristne vil vi kjempe fremst i rekken for mennesket ukrenkelig verdi.
Det blir en massemønstring med appeller, lovsang, bønn, informasjon og innsamling av penger.
Se www.endag.no for mer informasjon.

Micah-network – konferanse i Lima, Peru


Mikanettverket er et globalt felleskristent nettverk som promoterer holistisk misjon eller viktigheten av at evangeliet skal forkynnes i både ord og handling. Utgangspunktet er fra profeten Mika 6,8b: «Hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» Organisasjonen samler misjonsorganisasjoner, kirkesamfunn og kristne bistandsorganisasjoner fra hele verden.
14.-18. september arrangeres en stor konferanse i Lima, Peru med temaet «Integral Mission and Shalom – Justice, Peace and Joy.»
Informasjon finner du på http://www.micahnetwork.org/events/micah-triennial-global-consultation

To sommerstevner med fokus på muslimer


Frontiers er en organisasjon som eksisterer for å «med kjærlighet og respekt invitere alle muslimske folkegrupper til å følge Jesus». Hvis du har interesse for islam og misjon blant muslimer, så finner du mange likesinnede her.
I år arrangeres to sommerleirer. Den første er 26.-28. juni i Storfjord, Troms. Her er det landslederparet Jon Petter og Jenny Feidal som er hovedtalere. Stedet innbyr også gode ferieaktiviteter som fisketur i båt, utflukter og grilling.
4.-6. september kommer islamekspert Jan Opsal fra Misjonshøgskolen til det andre sommerseminaret som avholdes like ved Drammen. Temaet er: Utfordret av Islam?
Ta kontakt med info for mer informasjon, se også www.frontiers.no
Bård Rebbestad Løkken
Fungerende daglig leder
NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Arbinsgate 11, 0253 Oslo
tlf. 24 11 11 70, mob 45030378
post
Med vennlig hilsen
Bård Rebbestad Løkken
Fungerende daglig leder NORME
Mob. 45030378