挪威福音宣教快讯NORME-nytt april 2015


NORME-nytt april 2015
Ps. Send nyhetsbrevet videre i din sammenheng!
I dette brevet kan du lese om følgende:
Ø Støtte til Nepal
Ø Påmelding til Link 2015
Ø Rapport fra forum med Jenkins
Ø En dag.
Ø Mika-nettverket
Ø Pris til Lausanne-bok.
Ø Frontiers sommerstevne

Bønn og penger til Nepal

Norsk misjon har i mange tiår vært engasjert i Nepal. Det har bidratt til en vital og voksende nepalesisk kirke som vi er takknemlig til Gud for. Både kristne og andre nepalere er nå rammet av en forferdelig tragedie. De trenger våre bønner og de trenger vår praktiske hjelp.
Normisjon og HimalPartner er to av NORMEs medlemsorganisasjoner som nå trår til med hjelp. Vi oppfordrer til å gi din skjerv. Du kan sette inn penger på Normisjons konto 15030213537 (merk «Jordskjelv i Nepal» eller på HimalPartners konto 30001547107 (merk «Jordskjelv i Nepal»). Se ellers www.normisjon.no eller www.himalpartner.no for mer informasjon.

Påmelding til Link snart klar

Programmet til Link mangler bare en liten spiker eller to. I løpet av et par uker åpner vi for påmelding og hele programmet åpenbares. Lederen av Lausannebevegelsen, Michael Oh, får mest plass. Temaet er «The Future of Global Mission». Vi skal altså se på hva fremtidens misjon vil bringe. Hva tenker Lausannebevegelsens leder? Hva tenker norske misjonsledere? Vi skal høre fra Rune Edvardsen, Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Stefan Gustavsson i tillegg til en gjeng unge misjonsledere.
Første kvelden skal handle mest om å elske sin fiende. Michael Oh ble som koreaner kalt av Gud til misjon blant japanerne, et folk han var opplært til å se på som sine fiender. Oh skal dele fra sin personlige forsoningsprosess. Vi skal også ha han med i en sofasamtale om å elske sin fiende sammen med Jamie Hilsden, kanadisk/israelsk lovsangsleder og Kjetil Klungland som opplevde at sin far ble drept under Nokasranet 2004.
Tidspunktet er 8.-9. september. Stedet er Fjellhaug skoler. Konferansen er Link 2015. Nettsiden er www.norme.no

Rapport fra forum med Jenkins

NORMEs Missiologiske forum gikk vellykket av stabelen på MF 23. mars. Mye folk glipp av mye sol, men fikk med seg to strålende foredrag av historieprofessor Philip Jenkins, med responser av god kvalitet fra Tormod Engelsviken, John Kaufmann, Jan Olav Henriksen og Ruth Skree.
Det er skrevet mye om forumet både i Korsets Seier, Vårt Land og Dagen, så innholdet trenger ikke refereres nøye her. Jeg vil likevel dra frem to ting som igjen.
Jenkins la en del vekt på det han mener er sammenhengen mellom lave fødselstall og sekularisering. Få barn fører til mer individualisering og mindre vekt på kollektive verdier. Religion får størst gjennomslagskraft når kollektive verdier fremheves. Det er et resonnement til ettertanke i en tid som trolig er verdens mest individualistiske noensinne.
Det andre punktet er at Jenkins er langt mindre overbevist om sekulariseringens kraft i Europa enn de fleste andre med begrunnede meninger om temaet som jeg har lest eller hørt. Han fremhever spesielt kristne innvandrere og migrantmenighetenes vekst, mens også kirkens fortsatt sterke nasjonale rolle i deler av Øst-Europa og den kristne kulturhistoriske tilknytning som fortsatt finnes, tross alt. Hva Jenkins tror om den «klassiske» hvite, vestlige europeers forhold til kristen tro fikk vi dessverre vite lite om.
Sett fra NORMEs perspektiv var det spennende å ha en såpass globalt kjent fagmann tilstede på vårt missiologiske forum. NORME ønsker å bidra til misjonsfaglig refleksjon på høyt nivå, og det lykkes vi med denne gangen.

Heder til «norsk» Lausannebok

Boken «The Lausanne Movement – A Range of Perspectives» er av tidsskriftet “International Bulletin of Missionary Research” trukket
frem som en av de femten beste missiologiske bøkene i 2014. Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle og Knud Jørgensen har både bidratt til- og redigert boken som ble utgitt med støtte fra NORME.
Vi gratulerer alle tre for fremragende arbeid og minner om at boken kan kjøpes for kroner 250 ved å kontakte undertegnede på post eller lastes ned gratis her: http://www.ocms.ac.uk/regnum/downloads/The_Lausanne_Movement-Final-WMF.pdf

En dag mot menneskehandel


Lørdag 1. august er dagen for å dra til Bislet stadion. Da samles tusenvis av kristne for å reise en felles stemme i kampen mot menneskehandel. Nesten 36 millioner mennesker lever i dag som slaver. Det skjer langt borte, men det skjer og i Norge. Mennesker blir gjort til en handelsvare. Vi trodde vi var ferdige med slike overgrep, men kampen fortsetter og som kristne vil vi kjempe fremst i rekken for mennesket ukrenkelig verdi.
Det blir en massemønstring med appeller, lovsang, bønn, informasjon og innsamling av penger.
Se www.endag.no for mer informasjon.

Micah-network – konferanse i Lima, Peru


Mikanettverket er et globalt felleskristent nettverk som promoterer holistisk misjon eller viktigheten av at evangeliet skal forkynnes i både ord og handling. Utgangspunktet er fra profeten Mika 6,8b: «Hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» Organisasjonen samler misjonsorganisasjoner, kirkesamfunn og kristne bistandsorganisasjoner fra hele verden.
14.-18. september arrangeres en stor konferanse i Lima, Peru med temaet «Integral Mission and Shalom – Justice, Peace and Joy.»
Informasjon finner du på http://www.micahnetwork.org/events/micah-triennial-global-consultation

To sommerstevner med fokus på muslimer


Frontiers er en organisasjon som eksisterer for å «med kjærlighet og respekt invitere alle muslimske folkegrupper til å følge Jesus». Hvis du har interesse for islam og misjon blant muslimer, så finner du mange likesinnede her.
I år arrangeres to sommerleirer. Den første er 26.-28. juni i Storfjord, Troms. Her er det landslederparet Jon Petter og Jenny Feidal som er hovedtalere. Stedet innbyr også gode ferieaktiviteter som fisketur i båt, utflukter og grilling.
4.-6. september kommer islamekspert Jan Opsal fra Misjonshøgskolen til det andre sommerseminaret som avholdes like ved Drammen. Temaet er: Utfordret av Islam?
Ta kontakt med info for mer informasjon, se også www.frontiers.no
Bård Rebbestad Løkken
Fungerende daglig leder
NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Arbinsgate 11, 0253 Oslo
tlf. 24 11 11 70, mob 45030378
post
Med vennlig hilsen
Bård Rebbestad Løkken
Fungerende daglig leder NORME
Mob. 45030378

北欧中国关注 Nyhedsbrev 23

Kære bidragydere,
Mange tak for jeres bidrag til dette Nyhedsbrev 23. Jeg sender det direkte til jer selvom I nok også får det i den almindelig mailforsendelse.
Igen tak for bidraget – her kan i se resultatet.
Mange hilsener
Jørgen
Jørgen Nørgaard Pedersen
Nyhedsbrevets redaktion
Sønderengen 64, 2870 Dyssegaard
Denmark
Mobil 4017 4720
Nyhedsbrev 23 a.pdf

挪威福音宣教协会三月会讯 NORME-nytt mars


NORME-nytt mars 2015
Ps. Send nyhetsbrevet videre i din sammenheng!
PsPs På grunn av datakræsj har den siste oppdaterte versjonen av epostlisten gått tapt. Hvis noen mottar denne eposten selv om de tidligere har meldt seg av, så beklager jeg det og ber vennligst om at dere sender meg en ny epost.
I dette brevet kan du lese om følgende:
Ø Philip Jenkins til Missiologisk forum 24.3
Ø Rapport fra Samling om flerkulturelt ungdomsarbeid
Ø Jon Steinars greie.
Ø Reicheldt-dagene
Ø Klimapilegrim 2015
Ø Menigheter og sosiale medier.
Ø FBB sommerstevne
Ø Europas krise, kirkens mulighet?

Siste sjanse for Philip Jenkins 24.3!


Philip Jenkins kommer, det bør flere med han gjøre, fordi det er sjeldent at man har mulighet til å høre slike karer laiv i Norge. Hvis du vil høre en av verdens største autoriteter forelese om utviklingstrender i den globale kristendommen og fremtidens kristendom i Europa, så meld deg på innen 18. mars! Han vil holde to forelesninger om temaene
1. The present and future world Christianity
2. The future of Christianity in Europe
John Kaufmann og Tormod Engelsviken responderer på første forelesning og Jan Olav Henriksen og Ruth Skree på den andre.
Sted: Det teologiske menighetsfakultetet, auditorium 1
Tid: 24. mars kl. 9-14.30.
Pris: 300 kroner (150 for stud.) Inkluderer kaffe/te og lunsj.
Påmelding til post innen 18.mars. Se også info på www.norme.no , www.egede.no eller vedlegg.

God Samling om flerkulturelt ungdomsarbeid

Onsdag 11. mars var vi ca 60 stk samlet for å diskutere flerkulturelt ungdomsarbeid i Oslo. Det var ungdomsledere fra migrantmenigheter, DnK, ungdomsorganisasjonene og flere frikirker samlet.
Vi lærte om spesifikke utfordringer flerkulturell kristen ungdom har i sine liv. Vi delte en virkelighetsbeskrivelse hvor det er store behov, men også store muligheter til å nå ut til langt flere enn vi gjør i dag. Det trengs mer bevisstgjøring blant ungdomsorganisasjonene om denne målgruppen og det trengs mer ungdomsarbeid som kan bli enda flinkere til å ta flerkulturell identitet på alvor i migrantmenighetene.
Samlingen var en god start. Følg med hva som skjer videre på dette området!

Reicheltdager om nyåndelighet 9.-10. april

Reicheltdagene arrangeres på Misjonshøgskolen 9.-10. april 2015 i samarbeid med Areopagos. Årets program har Nyåndelighet som hovedtema og aktualiseres av emner som “varme hender” og “kontakt med de døde” som vekker stor oppmerksomhet i media og offentlige samtaler.
De tre hovedinnlederne og deres emner er:
Torsdag 9.: Reicheltforelesningen ved professor Jan-Olav Henriksen (MF): Ekstraordinære erfaringer som utfordring for tro og teologi.
Fredag 10.: Førsteamanuensis Anne Austad (Diakonhjemmet): Kontakt med døde – erfaringer, forståelse, betydning.
Fredag 10.: Sokneprest Yngve J. Sagedal (Domkirken, Tønsberg): Prester i møte med nyåndelige fenomener
Se vedlegg eller www.mhs.no eller www.areopagos.no for mer informasjon.

Klimapilegrim til deres sommerstevne?

I sommer markeres Klimapilegrim 2015 over hele Norge. Klimaendringene gjelder oss alle, men det er de som har bidratt minst som ofte rammes hardest av dem. Klimapilegrim 2015 oppfordrer oss til å gjøre noe aktivt sammen med kirker over hele verden denne sommeren.
NORME, Digni og Norges Kristne Råd utfordrer deg og din organisasjon til å inkludere Klimapilegrim i deres sommerstevne denne sommeren. Det utarbeides materiell med klima i fokus som kan brukes til pilegrimsvandringer eller større arrangementer. Dette ettersendes til dere når ferdig materiell foreligger i slutten av februar. Det gjøres også tilgjengelig på www.klimapilegrim.no til nedlastning.
Noen tips:

  • Lag en passe vandringsrute ut fra deres lokalmiljø.
  • Registrer antall meter gått på www.klimapilegrim.no
  • Lag et enkelt konsept hvor man skaffer sponsorer for de som går til inntekt for deres org. grønne prosjekt. F.eks.Kari betaler 1 kr. for hver meter Ola går Klimapilegrim til inntekt for biogass prosjekt i Kina.
  • Samle underskrifter på oppropet kirker i verden står sammen om på www.klimapilegrim.no
  • Meld inn ulike Klimapilegrimsarrangment i deres sammenheng til www.klimapilegrim.no for å synliggjøre din organisasjons arbeid og mangfoldet i det samlede kirkelige engasjement.
  • Tips lokalpressen om hva dere gjør
  • Rydd plass til en Klimapilegrim 2015 stand på deres sommerstevne
  • La forvalteransvaret og klima bli en del av programmet på stevnet ved for eksempel å ha et seminar om temaet. Bruk egne ressurser eller inviter eksterne.
  • Lag en friluftsgudstjeneste med miljøfokus i samarbeid med miljørganisasjoner, speidere, ulike grupper i lokalmiljøet etc.

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med Per Ivar Voje: piv eller Idun Moe: klimapilegrim2015

Menigheter og sosiale medier

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep arrangerer sammen med Norges kristne råd en fagdag om «Menigheten og sosiale medier – sårbarhet, risiko og muligheter» på Høyskolen Lovisenberg i Oslo mandag 8. juni kl 0900-1300.
Fagdagen innledes med en panelsamtale om temaet «Hva innebærer den nye kommunikasjonsvirkeligheten for kirkelige medarbeidere? Deretter blir det parallelle seminarer om disse tre temaene:
1. Sjelesorg på nett.
2. Retningslinjer for menighetens tilstedeværelse på nett.
3. Mobbing og krenkelser på nett.
Prisen er 100 kroner. Se www.norkr.no, www.kirkeligressurssenter.n eller vedlegg for mer info.

FBBs sommerstevne

Foreningen for Bibel og Bekjennelse arrangerer sitt sommerstevne på Fjellheim Bibelskole i Tromsø 3.-6. juli. Temaet for stevnet er «Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere». Hovedtaler er Rolf Preus fra North Dakota.
Se vedlegg eller www.fbb.nu for mer informasjon.

Europas krise en mulighet for kirkene?

Kristendommen har hatt en jevn tilbakegang i Europa de siste 100 årene. Fremdeles har vi ikke klart å snu trenden noe særlig. Sekulariseringstoget har gått hånd i hånd med den økonomiske veksten. Det samme har den liberale ideologien som peker på mer individuell frihet og økonomisk vekst som målet for samfunn og mennesker. Hva gjør Europa så når krisene setter inn? Når veksten snur til tilbakegang og det snart ikke er mer individualisme å hente ut? Går europeerne tilbake til Gud?
Det er en velkjent sannhet at kriser er det beste utgangspunkt for forandring. Europa er i krise på mange områder: økonomisk, religiøst, politisk og miljømessig. Jim Memory fra Lausannebevegelsen gir en kort innføring i de forskjellige krisene før han går over til å peke på de mulighetene det representerer for den kristne kirke i Europa. Kan vi bruke krisen til noe godt? Artikkelen er vel verdt å lese!
http://www.lausanne.org/content/lga/2015-03/europes-crisis#.VP7tSV0zsQA.facebook
Bård Rebbestad Løkken
Fungerende daglig leder
NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Arbinsgate 11, 0253 Oslo
tlf. 24 11 11 70, mob 45030378
post


NORME-nytt mars 2015.docx
NORME-nytt mars 2015.pdf
Missiologisk fagdag 2015 03 25 prog. info – 2015 02 17.docx
Reicheltdagene2015.pdf
Fagdag om menigheten og sosiale medier.pdf
Sommertreff FBB.pdf

圣灵降临节多文化基督徒庆典Pinsefestival 2015

2015年5月25日晚上16点开始吃饭,庆祝,18点联合崇拜,详情请看下面链接。
Da er vedlagte plakaten til pinsefestivalen 25.5.15 fra 1600-1930 klar:) Vær snill og heng den opp plakaten og legg ut noen flyers i deres sammenhenger:)
Pinsefestivalen har også sin egen facebook side her: www.facebook.com/pinsefestival,www.facebook.com/pinsefestival, fint om dere går inn og liker siden og melder dere på eventen her: www.facebook.com/events/1054007967950001/
Pinse plakat 2015.pdf
Flyers pinsefestiva 2015.pdf