Jiaxun 08.01.2023

代祷:1. 為神今天的話語感恩。

2. 为生病住院,身体软弱和有各种压力的弟兄姊妹,求主帮助,赐信心和力量 3. 为奉献

財務報告:對慈善機構或教會的奉獻,政府每年都有不一樣的上下限額里的22% 扣税。2022年的限額是最少kr.500,- 最多kr.25000,- 意思是低於500元的不能報退税, 高於2萬5仟元的亦只能當是2萬5仟上限計算。故此在2022年奉獻超出上限的會友在實際奉獻和報给政府的奉獻數目會有差別的。

Gaver mellom kr.500 og kr.50000 i løpet av et kalenderår gir rett til 22 % fradrag

I 2022 er det maksimale fradrag satt til 25.000 kr. per år.

Og med det vil dessverre bli forskjell mellom det man faktisk har gitt i kollekt og det kasserer har meldt til Solidus for fradrag.

建堂奉獻戶口:30001807788     建堂戶口 Vipps 號碼:724069   

來往戶口 :3000 18 07923         來往戶口 vipps 號碼:13030   

01/01  週會奉獻:

週會奉獻:kr.795,-

週會1/10奉獻:kr.7400,-

華語 vipps 奉獻:kr.6977,71 (扣除1,75%手續費後數目)

ALIVE vipps 奉獻:kr.1764,57 (扣除1,75%手續費後數目)