挪威福音宣教协会三月会讯 NORME-nytt mars


NORME-nytt mars 2015
Ps. Send nyhetsbrevet videre i din sammenheng!
PsPs På grunn av datakræsj har den siste oppdaterte versjonen av epostlisten gått tapt. Hvis noen mottar denne eposten selv om de tidligere har meldt seg av, så beklager jeg det og ber vennligst om at dere sender meg en ny epost.
I dette brevet kan du lese om følgende:
Ø Philip Jenkins til Missiologisk forum 24.3
Ø Rapport fra Samling om flerkulturelt ungdomsarbeid
Ø Jon Steinars greie.
Ø Reicheldt-dagene
Ø Klimapilegrim 2015
Ø Menigheter og sosiale medier.
Ø FBB sommerstevne
Ø Europas krise, kirkens mulighet?

Siste sjanse for Philip Jenkins 24.3!


Philip Jenkins kommer, det bør flere med han gjøre, fordi det er sjeldent at man har mulighet til å høre slike karer laiv i Norge. Hvis du vil høre en av verdens største autoriteter forelese om utviklingstrender i den globale kristendommen og fremtidens kristendom i Europa, så meld deg på innen 18. mars! Han vil holde to forelesninger om temaene
1. The present and future world Christianity
2. The future of Christianity in Europe
John Kaufmann og Tormod Engelsviken responderer på første forelesning og Jan Olav Henriksen og Ruth Skree på den andre.
Sted: Det teologiske menighetsfakultetet, auditorium 1
Tid: 24. mars kl. 9-14.30.
Pris: 300 kroner (150 for stud.) Inkluderer kaffe/te og lunsj.
Påmelding til post innen 18.mars. Se også info på www.norme.no , www.egede.no eller vedlegg.

God Samling om flerkulturelt ungdomsarbeid

Onsdag 11. mars var vi ca 60 stk samlet for å diskutere flerkulturelt ungdomsarbeid i Oslo. Det var ungdomsledere fra migrantmenigheter, DnK, ungdomsorganisasjonene og flere frikirker samlet.
Vi lærte om spesifikke utfordringer flerkulturell kristen ungdom har i sine liv. Vi delte en virkelighetsbeskrivelse hvor det er store behov, men også store muligheter til å nå ut til langt flere enn vi gjør i dag. Det trengs mer bevisstgjøring blant ungdomsorganisasjonene om denne målgruppen og det trengs mer ungdomsarbeid som kan bli enda flinkere til å ta flerkulturell identitet på alvor i migrantmenighetene.
Samlingen var en god start. Følg med hva som skjer videre på dette området!

Reicheltdager om nyåndelighet 9.-10. april

Reicheltdagene arrangeres på Misjonshøgskolen 9.-10. april 2015 i samarbeid med Areopagos. Årets program har Nyåndelighet som hovedtema og aktualiseres av emner som “varme hender” og “kontakt med de døde” som vekker stor oppmerksomhet i media og offentlige samtaler.
De tre hovedinnlederne og deres emner er:
Torsdag 9.: Reicheltforelesningen ved professor Jan-Olav Henriksen (MF): Ekstraordinære erfaringer som utfordring for tro og teologi.
Fredag 10.: Førsteamanuensis Anne Austad (Diakonhjemmet): Kontakt med døde – erfaringer, forståelse, betydning.
Fredag 10.: Sokneprest Yngve J. Sagedal (Domkirken, Tønsberg): Prester i møte med nyåndelige fenomener
Se vedlegg eller www.mhs.no eller www.areopagos.no for mer informasjon.

Klimapilegrim til deres sommerstevne?

I sommer markeres Klimapilegrim 2015 over hele Norge. Klimaendringene gjelder oss alle, men det er de som har bidratt minst som ofte rammes hardest av dem. Klimapilegrim 2015 oppfordrer oss til å gjøre noe aktivt sammen med kirker over hele verden denne sommeren.
NORME, Digni og Norges Kristne Råd utfordrer deg og din organisasjon til å inkludere Klimapilegrim i deres sommerstevne denne sommeren. Det utarbeides materiell med klima i fokus som kan brukes til pilegrimsvandringer eller større arrangementer. Dette ettersendes til dere når ferdig materiell foreligger i slutten av februar. Det gjøres også tilgjengelig på www.klimapilegrim.no til nedlastning.
Noen tips:

  • Lag en passe vandringsrute ut fra deres lokalmiljø.
  • Registrer antall meter gått på www.klimapilegrim.no
  • Lag et enkelt konsept hvor man skaffer sponsorer for de som går til inntekt for deres org. grønne prosjekt. F.eks.Kari betaler 1 kr. for hver meter Ola går Klimapilegrim til inntekt for biogass prosjekt i Kina.
  • Samle underskrifter på oppropet kirker i verden står sammen om på www.klimapilegrim.no
  • Meld inn ulike Klimapilegrimsarrangment i deres sammenheng til www.klimapilegrim.no for å synliggjøre din organisasjons arbeid og mangfoldet i det samlede kirkelige engasjement.
  • Tips lokalpressen om hva dere gjør
  • Rydd plass til en Klimapilegrim 2015 stand på deres sommerstevne
  • La forvalteransvaret og klima bli en del av programmet på stevnet ved for eksempel å ha et seminar om temaet. Bruk egne ressurser eller inviter eksterne.
  • Lag en friluftsgudstjeneste med miljøfokus i samarbeid med miljørganisasjoner, speidere, ulike grupper i lokalmiljøet etc.

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med Per Ivar Voje: piv eller Idun Moe: klimapilegrim2015

Menigheter og sosiale medier

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep arrangerer sammen med Norges kristne råd en fagdag om «Menigheten og sosiale medier – sårbarhet, risiko og muligheter» på Høyskolen Lovisenberg i Oslo mandag 8. juni kl 0900-1300.
Fagdagen innledes med en panelsamtale om temaet «Hva innebærer den nye kommunikasjonsvirkeligheten for kirkelige medarbeidere? Deretter blir det parallelle seminarer om disse tre temaene:
1. Sjelesorg på nett.
2. Retningslinjer for menighetens tilstedeværelse på nett.
3. Mobbing og krenkelser på nett.
Prisen er 100 kroner. Se www.norkr.no, www.kirkeligressurssenter.n eller vedlegg for mer info.

FBBs sommerstevne

Foreningen for Bibel og Bekjennelse arrangerer sitt sommerstevne på Fjellheim Bibelskole i Tromsø 3.-6. juli. Temaet for stevnet er «Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere». Hovedtaler er Rolf Preus fra North Dakota.
Se vedlegg eller www.fbb.nu for mer informasjon.

Europas krise en mulighet for kirkene?

Kristendommen har hatt en jevn tilbakegang i Europa de siste 100 årene. Fremdeles har vi ikke klart å snu trenden noe særlig. Sekulariseringstoget har gått hånd i hånd med den økonomiske veksten. Det samme har den liberale ideologien som peker på mer individuell frihet og økonomisk vekst som målet for samfunn og mennesker. Hva gjør Europa så når krisene setter inn? Når veksten snur til tilbakegang og det snart ikke er mer individualisme å hente ut? Går europeerne tilbake til Gud?
Det er en velkjent sannhet at kriser er det beste utgangspunkt for forandring. Europa er i krise på mange områder: økonomisk, religiøst, politisk og miljømessig. Jim Memory fra Lausannebevegelsen gir en kort innføring i de forskjellige krisene før han går over til å peke på de mulighetene det representerer for den kristne kirke i Europa. Kan vi bruke krisen til noe godt? Artikkelen er vel verdt å lese!
http://www.lausanne.org/content/lga/2015-03/europes-crisis#.VP7tSV0zsQA.facebook
Bård Rebbestad Løkken
Fungerende daglig leder
NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Arbinsgate 11, 0253 Oslo
tlf. 24 11 11 70, mob 45030378
post


NORME-nytt mars 2015.docx
NORME-nytt mars 2015.pdf
Missiologisk fagdag 2015 03 25 prog. info – 2015 02 17.docx
Reicheltdagene2015.pdf
Fagdag om menigheten og sosiale medier.pdf
Sommertreff FBB.pdf